Đây là công cụ Disk Management mới của Windows 10

Đây là công cụ Disk Management mới của Windows 10

Có rất nhiều trình quản lý phân vùng ổ đĩa trên Windows 10, nhưng công cụ Disk Management của chính Windows cũng được khá nhiều người sử dụng và công cụ này cũng sắp được làm mới.

Trong phiên bản Windows 10 Build 20175 dành cho các tester, Microsoft đã kèm theo giao diện công cụ quản lý mới, nằm trong Settings > Storage.

Màn hình chính của cửa sổ Disk Management sẽ hiển thị danh sách các ổ đĩa và dung lượng của chúng, khi chọn một trong các ổ đĩa, bạn sẽ có hai lựa chọn là “Explore” và “Properties”. Explore sẽ cho bạn xem chi tiết từng phần dung lượng trong File Explorer, và Properties cho phép bạn chỉnh sửa.

Trong phần Properties, bạn có thể thay đổi ký hiệu của ổ đĩa trong mục “Change Drive Letter”.

Trang này cũng hiển thị biểu thị đồ họa của dung lượng lưu trữ khả dụng. Nếu bạn chọn tùy chọn “Change Size”, một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị ổ đĩa chứa dung lượng đó và bạn có thể giảm dung lượng khi có đủ dung lượng trống.Theo Windowslates, hiện tại, công cụ mới này chỉ đang được thử nghiệm và nó không nhiều tính năng như công cụ cổ điển hoặc công cụ của bên thứ ba, nhưng vẫn đủ để hoàn thành công việc cơ bản. Công cụ quản ổ đĩa cũ bao gồm các tính năng nâng cao hơn như xóa và định dạng phân vùng đĩa, hiện đang thiếu trong bản hiện đại.

Microsoft chỉ mới bắt đầu thử phát hành công cụ quản lý đĩa mới và chắc rằng cuối cùng nó sẽ nhận được tất cả các tính năng chính.

Tham khảo: WindowsLatest
%d bloggers like this: