Facebook

Đổi DNS vào Facebook chỉ 1 click với DNS Jumper

Đổi DNS vào Facebook chỉ 1 click với DNS Jumper. Với phần mềm DNS Jumper, bạn sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện cách đổi DNS để vào Facebook. Download phần mềm DNS Jumper Link Trang chủ: http://www.sordum.org/dns_jumper/downloads.php   Link Mediafire: http://goo.gl/yNmTb5   Link Mega: http://goo.gl/TrckhK   Link ...Read More